Portföy Bilgileri
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi 16-17-18 Nisan 2008
Ortaklık Yapısı
30 Haziran 2016 itibariyle
Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı
Sermaye (TL)
Hisse Adedi
Oran (%)
Grubu
   

Mustafa ŞAHİN

107.358,90 107.358,90 0,54 A
Ortaklık Toplam Değeri

21.878.553,54

Diğer Halka Açık 19.892.641,10 19.892.641,10 99,46 B
         
Birim Pay Başına Toplam Değeri
1,093928
Toplam 20.000.000,00 20.000.000,00   100 %
 
BİST'da İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyatı
0,521
Not:
Nama yazılı paylar dışında diğer paylar halka arz edilmiş paylar statüsündedir.

Portföy Dağılımı (%)

30.06.2016

Portföy Yöneticisi
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse Senetleri
22,96
Adı Soyadı
Ünvanı
Devlet Tahvili
13,73
Orkun ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ARSLAN
Yönetim Kur. Bşk. Yrd.
Ters Repo/BPP
11,48
Tarkan KIRLANGIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
51,83
Sevinç BOZKURT
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Osman DEMİRCİ
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komite Bşk. / Kurumsal Yönetim Komite Bşk.
Sibel Ünal AKSOY
Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
 
Nakit
-
 
Toplam
100,00
 
Mali İşler
Adı Soyadı
Görevi
 

Genel Kurul

EURO TREND YAT. ORT. A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncelleme Tarihi
12.08.201
6

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.