Toplantı Tutanakları

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 23.07.2019

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 19.07.2018

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 21.07.2017

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 13.06.2014

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 25.04.2013

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 03.05.2012

... Genel Kurul Toplantı İptal Tutanağı

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 30.05.2012

... Hazirun Cetveli

... Ek 1 Tutanak A Grubu

             Hazirun Cetveli

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 11.02.2011

... Hazirun Cetveli

... Ek 1 Tutanak A Grubu

            Hazirun Cetveli

... Ek 2 Tutanak B Grubu

            Hazirun Cetveli

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 01.04.2011

... Hazirun Cetveli

* 2009 Olağan Genel Kurul Toplantısı

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 21.08.2008

... Ek 1 Tutanak A Grubu

... Ek 2 Tutanak B Grubu

* 2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı

* 2007 Olağan Genel Kurul Toplantısı

* 2006 Kuruluş Genel Kurul Toplantısı

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.