04/03/2014

 

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YATIRIM STRATEJİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V,No:60 sayılı “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde şirketin portföy yapısına uygun olacak şekilde “Karşılaştırma Ölçütü”aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş
Karşılaştırma Ölçütü

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş
Strateji Bant aralığı
BİST Ulusal 100 Endeksi
5 %
Pay Senedi
%0-%30
KYD O/N Ters Repo Endeksi
20 %
Ters Repo-BPP
%0-%30
KYD 182 gün TL Bono Endeksi (sabit)
20 %
Devlet iç borçlanma senetleri
%0-%30
KYD 365 gün TL Bono Endeksi
55 %
Özel sektör borçlanma senetleri
%40-%70

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.