Euro Trend
Yatırım Ortaklığı A.Ş

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuştur.

KURUMSAL

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Şirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede şirket;

01

Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.  

02

Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

03

Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

04

Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

hakkimizda

Hakkımızda

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş., SPK düzenlemeleri doğrultusunda faaliyet gösterir.
Image,Of,Businessperson,Pointing,At,Document,In,Touchpad,At,Meeting

Faaliyet Raporları

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yıllara göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları listesine ulaşmak için tıklayın.
Businessmen,Making,Handshake,With,Partner,,Greeting,,Dealing,,Merger,And,Acquisition,

Sürekli Bilgilendirme Formu

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş., Porföy Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve fazlası için tıklayın.