Duyurular   

Değerli Müşterilerimiz,
Şirketimizin % 100 Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin İzahname ve Fon Kullanım Raporuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İzahname için lütfen tıklayın.
Fon Kullanım Raporu için lütfen tıklayın.

Saygılarımızla,
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Değerli Müşterilerimiz,
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2020 Çarşamba günü saat:13:00’de yapılacaktır. Genel Kurul Bilgilendirme dokumanı için lütfen tıklayın.
Saygılarımızla,
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Değerli Müşterilerimiz,
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2020 Çarşamba günü saat:13:00’de yapılacaktır. Genel Kurul Bilgilendirme dokumanı için lütfen tıklayın.
Saygılarımızla,
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Tüm duyurular için lütfen tıklayın


Yatırım Amacı ve Stratejisi

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları’na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket;

a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.