Ana Sayfa eski


Duyurular   

Değerli Müşterilerimiz,
Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2022 Çarşamba günü saat 13:00’de yapılacaktır. Genel Kurul Bilgilendirme dokumanı için lütfen tıklayın.
Saygılarımızla,
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Değerli Müşterilerimiz,
Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2021 Salı günü saat 13:00’de yapılacaktır. Genel Kurul Bilgilendirme dokumanı için lütfen tıklayın.
Saygılarımızla,
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Değerli Müşterilerimiz,
Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımın red gerekçesi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Saygılarımızla,
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Tüm duyurular için lütfen tıklayın


Yatırım Amacı ve Stratejisi

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları’na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket;

a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.