Yatırımcı Bilgilendirme

Etik Kurallar

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yöneticilerimize, çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve ilişkide bulunduğumuz üçüncü kişilere karşı, davranışlarımızda dürüst, adil , saygılı, şeffaf olmayı, şirketimize güvenilirliğinin ve bağlılığının sağlanması, yatırımcılar ve şirketimiz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığı ve çıkar çatışmalarını engellemeyi, şirketin varlık ve Finansal bütünlüğünü korumayı ve de çalışanlarına adil bir çalışma ortamı yaratmayı, şirketimiz ilke edinmiştir.

İş ahlakının bilincinde, Yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere, Genel Müdürümüz ve tüm şirket çalışanlarımızın belirlenen ilke ve kuralların tamamına uymaları gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz; adil şeffaf, hesap verebilir ve görev ve sorumluluklarının bilince gerek bağlı olduğumuz kanun hükümleri gerekse iç yönetmelik ve esas sözleşme hükümlerimize göre görevlerini yürütürler. Şirketin asıl amaç ve gayesine ulaşmak için gerekli bütün özveriyi gösterirler.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz;

 • Şirketin amaç ve misyonuna uygun davranırlar, şirketin, çıkarları ve idealleri doğrultusunda hareket ederler.
 • Düşünce ve davranışları ile diğer yönetici ve çalışanlara örnek olurlar.
 • Tüm eylem ve işlerinde yasal, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsız davranırlar.
 • Görevlerinin getirdikleri itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler, güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
 • Görevlerinin tarafsızlığını, performansını, kararlarını ve görevlerini yapmasını etkileme ihtimali bulunan, her türlü eşya ve menfaat kabul edemezler.
 • Görevlerinin verdiği yetkiler doğrultusunda faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar.
 • Görevlerini aksatacak şirkete zarar verecek hal ve davranışlarından kaçınırlar.
 • Görevlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar.
 • Şirketin amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri alırlar.
 • Çalışanlara etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdürler.
 • Ayrımcılıktan kaçınırlar.l)Şirket yöneticileri ve çalışanları için en sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösterirler.

Personellerimiz; Şirketimizin tüm çalışanları etik kurallara uymakla yükümlüdürler. Çalışanlarımız;

 • Şirketin tüm iç politika, yönetmelik ve prosedürlerini öğrenmekle ve uygulamakla yükümlüdürler.
 • İşlerinin getirdiği sorumluluk bilince dürüst, çıkar çatışmalarından uzak.diğer çalışma arkadaşlarına saygılı olurlar.
 • Çevre ve topluma karşı sorumlu davranırlar.
 • Kendisinin yada çalışma arkadaşlarının ihlallerini üst yönetime bildirirler.
 • Şirkete ait öğrendiği tüm bilgileri gizli tutmak zorundadırlar, öğrendikleri bilgileri kendi şahsi amaçları için kullanamazlar.
 • Şirket kaynaklarının, demirbaş, kırtasiye malzemelerin tasarruflu kullanılması, şirket malzemelerinin dışarı çıkarılmaması konusunda özen gösterirler.
 • Ortak çalışma alanlarının kullanıma özen gösterirler, Gizli evrak ve belgelerin çalışma saatleri dışında erişilebilecek yerlerde bırakamazlar.
 • Şirketi yükümlülük altına sokacak her türlü hediye, para, çek, bağış vs. kabul edemezler.
 • Şirketin belirlediği çalışma saatlerine uyum gösterirler ve çalışma saatlerini eniyi şekilde kullanırlar, çalışma saatlerini içerisinde özel işleri için zaman ayıramazlar. Çalışma saatleri içerisinde özel ziyaretçi kabul edemezler.
 • Ayrımcılıktan ve psikolojik tacizden kaçınırlar.
 • Şirketin bağlı olduğu kanun ve tebliğleri ile güncel kanunları takip etmek konusunda gerekli çabayı gösterirler.
 • Mesleki gereklilik ve lisans eğitimlerine gerekli önemi verirler , daha verimli olabilmek için gerekli çabayı gösterirler.

Şirketimiz ayrıca diğer menfaat sahiplerine, sektör ve rakiplerine karşı ve çevreye karşı sosyal sorumluluğun bilince haksız rekabetten uzak şirkete saygınlığın ve güvenin artması için gerekli özeni ve çabayı göstermeyi ilke edinmiştir.

Etik İlkelerin Uygulanması

Yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm şirket çalışanlarımızın şirket etik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Şirket genel müdürü etik ilkelere uygunluk açısından gerekli değerlendirmeyi yapar. İşe yeni başlayan personelleri etik kurallar hakkında bilgilendirir ve şirket prosedürlerine tam uyum sağlamayı hedefler. Genel Müdür, şirketin etik ilkelerine davranış ve uygulamaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yapar , aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir.Genel müdür ayrıca şirketin etik ilkelerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konularında faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir.