İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazın Niteliği


A Grubu Nama Yazılı paylar imtiyazlı olup, genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 1.000 (bin) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Toplam imtiyazlı 50.000 YTL.’lik A Grubu payın tümü Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne aittir.